Szanowni Państwo,

Po raz kolejny, jako tarnowski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego we współpracy z Grupą Azoty (Głównym Partnerem i Sponsorem Konferencji), pragniemy zaprosić do refleksji dotyczącej rozwoju i nowych trendów polskiej chemii, w szczególności w kontekście wyzwań wiążących się z szeroko pojmowaną ekologią i środowiskiem. Czynimy to w ramach „Trendów Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym” – Konferencji, która już od blisko ćwierćwiecza z udziałem przedstawicieli branży chemicznej, organizacji wspierających branżę oraz reprezentantów instytucji państwowych, zajmuje się poszukiwaniem odpowiedzi na najbardziej aktualne wyzwania czekające branżę chemiczną.

Tym razem są to wyzwania szczególnie istotne. Powszechnie bowiem zaczęto zauważać, że zmiany klimatyczne, degradacja środowiska naturalnego, kurczenie się zasobów naturalnych i wiele innych zjawisk związanych z działalnością człowieka – stanową zagrożenie dla przyszłości świata. Upowszechnienie tej świadomości stało się impulsem dla powstania licznych inicjatyw mających na celu powstrzymanie negatywnych zjawisk. Jedną z nich jest przyjęty w ramach Unii Europejskiej plan działania zwany Europejskim Zielonym Ładem. Ma on pomóc przekształcić Unię Europejską w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę.

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń, przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu, dywersyfikacja źródeł energii a w konsekwencji poprawa naszego zdrowia oraz prognozowany wzrost gospodarczy – to spodziewane efekty wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu. Aby je osiągnąć trzeba jednak podjąć wiele wyzwań, którym w szczególności muszą sprostać gospodarka i przemysł.

Co zrobić, aby przemysł chemiczny mógł sprostać wyzwaniom, jakie stawiają przed nim zasady Europejskiego Zielonego Ładu i w jaki sposób branża chemiczne może skutecznie włączyć się w budowę tego nowego świata? Zagadnieniom tym poświęcona będzie XXIV edycja Konferencji „Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym.”

Jesteśmy głęboko przekonani, że ta istotna wymiana refleksji, która będzie miała miejsce w dniach 13-15 października 2021 r. w Zakopanem, pozwoli na wyciągnięcie wielu cennych wniosków, wypracowanie istotnych kierunków działania i sformułowanie stosownych postulatów. Dlatego serdecznie zapraszamy przedstawicieli branży chemicznej, nauki, organów administracji państwowej i samorządowej do uczestnictwa w tym niezmiernie ważnym wydarzeniu.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Wiceprezes Zarządu Oddziału w Tarnowie
Jacek Kupiniak
Członek Zarządu Grupy Azoty S.A.
Dyrektor Generalny
Zbigniew Paprocki

Miejsce Konferencji

Hotel Mercure Kasprowy
ul. Szymaszkowa 1
34-500 Zakopane
Zobacz lokalizację

Kontakt

Elżbieta Szczeklik, Maciej Kuczek
tel. 14 637 25 37, 785 780 376, 785 780 378;
fax. 14 637 25 33,
e-mail: elzbieta.szczeklik@grupaazoty.com
maciej.kuczek@grupaazoty.com

Organizatorzy