Szanowni Państwo,

Branża chemiczna we współczesnym świecie dynamicznie się rozwija. Na naszych oczach rozgrywają się znaczące procesy: realizowane są wielkie inwestycje, zachodzą zaawansowane procesy z zakresu innowacji, dokonywane są wielomiliardowe fuzje generujące synergie kosztowe. Polski przemysł chemiczny ma ambicje, aby w tych procesach uczestniczyć. Urzeczywistnia się to w odważnych planach inwestycyjnych w każdej dziedzinie szeroko rozumianej chemii i petrochemii. Polski przemysł chemiczny odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu nakładów inwestycyjnych w przemyśle ogółem, a środki finansowe przeznaczane na inwestycje w tym sektorze stale rosną.

Z drugiej jednak strony polska branża chemiczna nieustannie staje w obliczu wielorakich wyzwań, które w znaczący sposób utrudniają realizację jej ambitnych planów. Są to zarówno coraz bardziej restrykcyjne ograniczenia „wewnętrzne” wynikające z regulacji Unii Europejskiej m. in. dotyczące limitów emisji do atmosfery czy zawartości kadmu w nawozach. Ale są to również zagrożenia zewnętrzne wynikające z konkurencji ze strony m. in. posiadającej tani gaz Rosji, czy z państw Dalekiego Wschodu zalewających Europę tanimi produktami niskiej jakości. Aby polski przemysł chemiczny mógł skutecznie się z tymi wyzwaniami mierzyć, potrzebne jest mu nie tylko zwiększenie wydatków na inwestycje czy badania i rozwój. Potrzebna jest mu także konkretna pomoc państwa, przejawiająca się m. in. skutecznym lobbingiem w instytucjach unijnych.

Zagadnieniom tym poświęcona będzie kolejna Konferencja „Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym”, której tematem przewodnim jest pytanie: „Czy polski sektor chemiczny może skutecznie konkurować na rynkach międzynarodowych?”. Konferencja ta, która już od ponad dwóch dekad z udziałem przedstawicieli branży chemicznej, organizacji wspierających branżę oraz reprezentantów instytucji państwowych, zajmuje się poszukiwaniem odpowiedzi na najbardziej aktualne wyzwania czekające branżę chemiczną, w tym roku będzie próbą odpowiedzi na pytania, czego potrzeba polskiej branży chemicznej, aby skutecznie realizować jej ambicje znaczącego uczestnictwa na światowym rynku.

Jestem głęboko przekonany, że ta istotna wymiana refleksji, która będzie miała miejsce w dniach 7-9 maja 2019 r. w Zakopanem, pozwoli na wyciągnięcie wielu cennych wniosków i wypracowanie istotnych kierunków działania. Dlatego serdecznie zapraszamy przedstawicieli branży chemicznej, nauki, organów administracji państwowej i samorządowej do uczestnictwa w tym niezmiernie ważnym wydarzeniu.

W imieniu organizatorów

Zbigniew Paprocki
Prezes SITPChem Oddział Tarnów

Miejsce Konferencji

Hotel Mercure Kasprowy
ul. Szymaszkowa
34-500 Zakopane
Zobacz lokalizację

Kontakt

Elżbieta Szczeklik, Krzysztof Chmura
tel. 14 637 25 37, 785 780 376, 793 446 431;
fax. 14 637 25 33,
e-mail: krzysztof.chmura@grupaazoty.com

Organizatorzy